Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ - vệ sĩ Thành Công

Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ - vệ sĩ Thành Công

Địa chỉ: Tổ 3A, phường Hải Thành, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng

Tel: 0988826558 - 0969.664.555 - Hotline: 0969.664.555

Fax: 0988826558

Email: baovethanhcong@gmail.com